en pjece

som du bør læse

Vi går op i Din sikkerhed

Alle på klinikken har førstehjælpskursus i livreddende førstehjælp.

klinikken kan der opstår fejl eller ske uheld. Vi er forpligtigede til at indrapportere utilsigtede hændelser.

En utilsigtede hændelse er en begivenhed i klinikken, som medfører skade eller risiko for skade.

Hændelsen er utilsigtet, fordi vi som sundhedspersoner i klinikken, der er involveret, ikke har til hensigt at skade andre.

Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med træningsudstyr, faldskade med eller uden konsekvenser.

Læs mere i pjecen her ”Hjælp os til at blive bedre” fra Styrelsen for patentsikkerhed.

Denne pjece indeholder også information om klage – og erstatningsmuligheder.