en pjece

som du bør læse

Vi går op i Din sikkerhed

Alle på klinikken har førstehjælpskursus i livreddende førstehjælp.

klinikken kan der opstå fejl eller ske uheld. Vi er forpligtigede til at indrapportere utilsigtede hændelser.
En utilsigtede hændelse er en begivenhed i klinikken, som medfører skade eller risiko for skade.

Hændelsen er utilsigtet, fordi vi som sundhedspersoner i klinikken, der er involveret, ikke har til hensigt at skade andre.

Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med træningsudstyr, faldskade med eller uden konsekvenser.
Du eller dine pårørende kan vælge selv at indberette en utilsigtet hændelse.

Læs mere i pjecen her “Hjælp os til at blive bedre” fra Styrelsen for patentsikkerhed.
Denne pjece indeholder også information om klage – og erstatningsmuligheder.
Hvis du mener at du er blevet direkte fejlbehandlet vil vi opfordre dig til at kontakte os.

Du har også mulighed for at klage over behandlingen til Styrelsen for Patientklager HER!

Er du blevet påført en skade i forbindelse med undersøgelse eller behandling kan der være tale om en patientskade, som du kan søge erstatning for hos Patienterstatningen HER!