GLA:D er

Godt Liv med Artrose i Danmark

GLA:D® så dagens lys i 2013 og er udviklet af Professor Ewa Roos og Postdoc Søren T. Skou fra Syddansk Universitet.

Fysioterapeuter over hele landet er sidenhen blevet certificeret til at uddanne og træne patienter efter denne behandlingstilgang.

Flere tusinde patienter på tværs af landet har oplevet færre smerter og bedre funktion efter GLA:D

en lille præsentation af

GLA:D

GLA:D® er et specifikt uddannelses- og træningstilbud til alle med symptomer på artrose (slidgigt) i knæ- eller hofteled.

Formålet er gennem specifik træning og tilegnet viden at reducere smerte, forbedre funktionen og herigennem lette dagligdagen og undgå eller udsætte en operation.

Patientundervisningen er et vigtigt element, hvor man lærer om artrosens kendetegn, risikofaktorer, symptomer, behandlingsmuligheder, træning og fysisk aktivitet, smertehåndtering, hjælp til selvhjælp m.m.
Træningen tilpasses den enkelte og foregår under fysioterapeutisk vejledning i minimum 6 uger.

Holdtræning anbefales, da dette har vist dobbelt så god effekt som selvtræning, men selvtræning er også en mulighed.

Efter endt forløb fortsættes træningen på egen hånd fx i hjemmet.